18. - 19. října 2023

Veletrh povolání Opava

Fotoreportáž z Veletrhu povolání

Víceúčelová hala Opava hostila ve dnech 5. a 6. října 2022 Veletrh povolání Opava. Sešlo se zde 36 středních škol a více než 60 zaměstnavatelů z Opavska a okolí. Byly to dva dny plné zkoušení, zjišťování a získávání informací. Deváťákům i rodičům letos s úvahami o volbě povolání a střední školy pomáhali i profesionální kariéroví poradci. Návštěvníků bylo celkem 3.367 a z přiložených fotografií je vidět, že si veletrh opravdu užili. Všem vystavovatelům, partnerům i návštěvníkům moc děkujeme!