5. - 6. října 2022

Veletrh povolání Opava

FAQ – ČASTO KLADENÉ DOTAZY

PROČ SE VŮBEC ZÚČASTNIT?

Akce zvýší povědomí o Vaší firmě jako potenciálním zaměstnavateli. Potřebujete do budoucna zaměstnance?

Chcete být součástí regionu? Vzhledem k vysokému odlivu mladých lidí z našeho kraje dáte perspektivu, proč zůstat v tomto regionu.

JAK MÁ VYPADAT MŮJ STÁNEK?

Jedním z cílů marketingu je snaha vyniknout mezi ostatními. Nejúspěšnější jsou proto vždy stánky, kde mohou návštěvníci něco zažít, něco se naučit, a to jak hmatem a vnímáním zážitků, tak i použitím své inteligence. U stánku, kde se něco děje nebo hýbe, se návštěvníci zastaví, projeví zájem a přirozeně přejdou k diskuzi.

Interaktivita je nesmírně důležitou součástí moderní komunikace a při kontaktu s mladou generací to platí dvojnásob. Proto se zdržte příliš velkého množství textových materiálů, ale snažte se prezentovat profesi praktickou ukázkou a používáním různých pomůcek. Atraktivitu stánku lze zvýšit také jednoduchými soutěžemi.

Zapojte do prezentace profesí studenty odborných středních škol či mladé zaměstnance v daném oboru, kteří budou schopni se svými vrstevníky či věkově blízkými návštěvníky přirozeně komunikovat. Vysvětlí jim tak jednoduše a konkrétně, co jejich povolání obnáší v praxi.

POTŘEBUJETE ŘEŠIT TECHNICKÉ DOTAZY?

Prosím obraťte se na D. Novákovou, OHK Opava, na 720 033 015 nebo pište na reditelka@ohkopava.cz, dle konkrétního problému Vás propojí s tou pravou technickou podporou

KDE JE MŮJ STÁNEK?

Váš stánek se nachází v plánku pod konkrétním identifikačním číslem, které najdete na plánku haly zde, jednotlivá stanoviště budou předem označena právě tímto identifikačním číslem. Nemůžete se najít? Volejte D. Novákovou, OHK Opava, na 720 033 015 nebo pište na reditelka@ohkopava.cz

V KOLIK HODIN MŮŽU PŘIVÉZT SVŮJ STÁNEK?

Pokud vystavujete na ochozu, můžete si domluvit instalaci 4.10.2022 od 9:00 hod. Pokud vystavujete na ploše, instalaci lze zahájit od 12:00, nejpozději však do 20:00 a poslední šance je 5. října od 06:00 do 08:00.

BUDE K DISPOZICI TECHNIK? NĚJAKÉ NÁŘADÍ PRO INSTALACI STÁNKŮ?

Ano, ale jen jako nouzová výpomoc a vzhledem k počtu vystavovatelů nemusí být k dispozici úplně hned

JSOU K DISPOZICI NĚJAKÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY?

Zde najdete ke stažení letáčky a plakát, které můžete použít pro propagaci ve Vašich firmách. Sdílejte událost Veletrh povolání Opava 2022 z FB OHK Opava na svých stránkách

NÁVOZ VYBAVENÍ NA PLOCHU A OCHOZ?

NÁVOZ NA PLOCHU

vpravo od hotelu Opava

NÁVOZ NA OCHOZ

vpravo od hlavního vchodu do haly

DŮLEŽITÉ INFORMACE KE ELEKTROSPOTŘEBIČŮM A EXPONÁTŮM

Součástí Smlouvy o účasti na výstavě bude i Čestné prohlášení o nezávadnosti Vašich elektrických přístrojů a dalšího vybavení a provedené revizi, které potřebujeme za účelem pojištění celé akce.

• Upozorňujeme, že v hale je zakázáno manipulovat s ohněm či vytvářet jakýkoli kouř, neboť v hale jsou instalovány citlivé hasicí systémy.

• Vystavovatel zodpovídá za bezpečné umístění, fixaci a provozování svého stánku a exponátu, jeho čistotu a odstranění případných skvrn či poškození omítek apod.

• Přes noc bude ochranu objektu zajišťovat externí firma.

Pro řešení všech dotazů jsme za náš realizační tým zvolili jednotný kontaktní subjekt, a sice Okresní hospodářskou komoru Opava.

Vaše připomínky a speciální požadavky prosím zasílejte na ohk@opava.cz. Případně kontaktujte telefonicky D. Novákovou na 720 033 015 nebo W. Hinterbergera na 602 724 231.