5. - 6. října 2022

Veletrh povolání Opava

ROLE UČITELE

Ačkoli hlavní je při výběru povolání vliv rodičů, i učitelé hrají v tomto důležitém momentě v životě každého člověka zásadní roli. Umí poradit, odhadnout, na co je kdo dobrý, co ho baví, co mu jde, kde se asi najde.

Pro učitele a žáky jsme opět připravili pracovní sešit, který můžete stáhnout ZDE (odkaz bude doplněn). Každý žák 9. třídy obdrží vytištěnou kopii v říjnu 2021. Pracovní sešit slouží jako příprava a průvodce nitrem každého žáka. V jednotlivých kapitolách si srovná v hlavě, co má rád, co ho dokáže zaujmout a v čem se cítí silný. Na dny otevřených dveří u středních škol a na prohlídky u zaměstnavatelů poté přijde s konkrétnější představou o tom, na které obory by se chtěl přednostně podívat.

Nástroje pro podrobnější přípravu volby povolání naleznete v dokumentech školy, např. nové materiály Kompas z MAS Opavsko, unikátní pracovní pomůcky, které vašim dětem pomohou zmapovat si své zájmy, schopnosti a silné stránky. Sešit můžete získat buď v tištěné podobě na základních školách, případně bude ke stažení na stránkách www.cestakpraci.eu.

Dopis mohou učitelé použít jako pozvánku pro rodiče svých žáků.

KOLIK ČASU POTŘEBUJETE NA PROHLÍDKU VELETRHU?

Na veletrhu budou střední školy prezentovat, jaké obory lze u nich studovat. Také budou prezentovat firmy, v jakých profesích u nich zaměstnanci pracují. Na stáncích si žáci mohou leccos vyzkoušet, promluvit si s budoucími spolužáky či zaměstnanci. Žáci by proto měli mít dostatek času, aby se na stáncích mohli informovat a zúčastnit se drobných soutěží apod.


Doporučujeme rezervovat si na výstavu dvě až tři hodiny, nechat žákům volný prostor pohybovat se po hale a navštívit, co je zajímá. Prohlídku je nejlepší začít od hlavního vchodu, odkud se žáci vydají po vyznačených šipkách. Nic jim tak neunikne. Zastaví se u těch povolání, které je nejvíce zajímají, a můžou se o nich pobavit s lidmi na stánku. Můžou si ale také nejprve projít celý veletrh, vše si prohlédnout, a pak se zase vrátit ke stánkům a profesím, které je obzvláště zaujaly. To znamená, že si halu projdou klidně dvakrát nebo i vícekrát.

EXKURZE DO FIREM

Řada firem/zaměstnavatelů nabízejí možnost exkurze pro žáky 9. tříd. Exkurzi domluví výchovný nebo kariérový poradce přímo s firmy nebo s panem Zieglem z MS Paktu (rziegl@mspakt.cz, 774 165 999).