5. - 6. října 2022

Veletrh povolání Opava

ROLE UČITELE

Ačkoli hlavní je při výběru povolání vliv rodičů, i učitelé hrají v tomto důležitém momentě v životě každého člověka zásadní roli. Umí poradit, odhadnout, na co je kdo dobrý, co ho baví, co mu jde, kde se asi najde.

Pro učitele a žáky jsme opět připravili pracovní sešit, který můžete stáhnout ZDE. Každý žák 9. třídy obdrží vytištěnou verzi v září 2022. Pracovní sešit slouží jako příprava a průvodce nitrem každého žáka. V jednotlivých kapitolách si srovná v hlavě, co má rád, co ho dokáže zaujmout a v čem se cítí silný. Na dny otevřených dveří u středních škol a na prohlídky u zaměstnavatelů poté přijde s konkrétnější představou o tom, na které obory by se chtěl přednostně podívat.

Nástroje pro podrobnější přípravu volby povolání naleznete v dokumentech školy, např. nové materiály Kompas z MAS Opavsko, unikátní pracovní pomůcky, které vašim dětem pomohou zmapovat si své zájmy, schopnosti a silné stránky. Sešit můžete získat buď v tištěné podobě na základních školách, případně bude ke stažení na stránkách www.cestakpraci.eu.

KOLIK ČASU POTŘEBUJETE NA PROHLÍDKU VELETRHU?

Na veletrhu budou střední školy prezentovat, jaké obory lze u nich studovat. Také budou prezentovat firmy, v jakých profesích u nich zaměstnanci pracují. Na stáncích si žáci mohou leccos vyzkoušet, promluvit si s budoucími spolužáky či zaměstnanci. Žáci by proto měli mít dostatek času, aby se na stáncích mohli informovat a zúčastnit se drobných soutěží apod.


Doporučujeme rezervovat si na výstavu dvě až tři hodiny, nechat žákům volný prostor pohybovat se po hale a navštívit, co je zajímá. Prohlídku je nejlepší začít od hlavního vchodu, odkud se žáci vydají po vyznačených šipkách. Nic jim tak neunikne. Zastaví se u těch povolání, které je nejvíce zajímají, a můžou se o nich pobavit s lidmi na stánku. Můžou si ale také nejprve projít celý veletrh, vše si prohlédnout, a pak se zase vrátit ke stánkům a profesím, které je obzvláště zaujaly. To znamená, že si halu projdou klidně dvakrát nebo i vícekrát.

EXKURZE DO FIREM

Řada firem/zaměstnavatelů nabízejí možnost exkurze pro žáky 9. tříd. Exkurzi domluví výchovný nebo kariérový poradce přímo s firmy nebo s panem Zieglem z MS Paktu (rziegl@mspakt.cz, 774 165 999).