5. - 6. října 2022

Veletrh povolání Opava

Připrav se na návštěvu VELETRHU POVOLÁNÍ

Seznam povolání a plánek haly jsou důležití pomocníci pro dobrou orientaci ve výstavních prostorách. Najdeš v nich informace nezbytné k vyhledání stánku jednotlivých vystavovatelů, plus detailní popis příslušných povolání.

Kromě toho v nich zjistíš, které obory (povolání) se učí na které střední škole a ve kterých firmách v našem regionu se pak můžeš uplatnit.

Před návštěvou VELETRHU POVOLÁNÍ je důležité, abys:

  • uměl/a dobře popsat profesní oblast, která se mi nejvíce líbí,
  • znal/a své silné stránky a věděl/a, v čem mám talent,
  • věděl/a, jak získám informace,
  • věděl/a, o kterých profesích se chci dozvědět více,
  • se podíval/a, na kterých středních školách se studuje a u kterých zaměstnavatelů se zaměstnává profese, které mě zajímají,
  • si připravil/a dotazy, které chci při své návštěvě na školách a firmách položit.

PRACOVNÍ SEŠIT PRO VOLBU POVOLÁNÍ

Připravili jsme pro tebe podrobný pracovní sešit, který tě bude provázet celou výstavou. Pracovní sešit slouží nejen jako příprava na návštěvu výstavy, ale dá se používat během celého procesu výběru povolání.

Odkaz na pracovní sešit zde.

KTERÁ POVOLÁNÍ JSOU PRO MĚ VHODNÁ?

Hodně Ti napoví Profitest, který ti sice nedá jasné doporučení jakou školu zvolit, ale určitě získáš podnět k přemýšlení o svých zájmech, předpokladech a silných stránkách, které můžeš vzít v úvahu při výběru svého dalšího vzdělání a budoucího povolání.

Pokud se rozhodneš test vyzkoušet, udělej si dostatečný časový prostor, zajisti si klid a vhodné podmínky pro soustředění.

Po vyhodnocení testu se dozvíš o sobě své nejsilnější stránky a dostaneš doporučení pro další studium. Který obor si nakonec zvolíš, je vždy jen na tobě a tvém rozhodnutí. Také si můžeš prohlédnout veškerou nabídku oborů vzdělání, můžeš se podívat na videa, která ti pomohou získat představu o profesích a o pracovních prostředích.

Veškeré tyto informace získáš na stránkách www.infoabsolvent.cz, konkrétní profitest, který je zdarma pak na www.infoabsolvent.cz/Profitest.

Další odkazy, které by ti mohly pomoci s výběrem:

www.atlasskolstvi.cz – seznam středních škol a oborů v ČR

www.nsp.cz – všem dostupná databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

www.narodnikvalifikace.cz – informace o soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR

VÝBĚR POVOLÁNÍ PODLE OBLÍBENÉHO PŘEDMĚTU

S výběrem povolání by ti také mohly pomoci tyto tabulky, ve kterých nalezneš povolání, která korespondují s tvým oblíbeným školním předmětem.

Řadu z uvedených povolání najdeš přímo na Veletrhu povolání. Využij této možnosti a ověř si svůj výběr přímo na stáncích VPO.

Seznam povolání


Vyhledej si v seznamu povolání obor, který tě baví. Vyfiltrují se ti školy, kde můžeš daný obor studovat a seznam
zaměstnavatelů, u kterých máš šanci po absolvování studia najít práci.Pozor: Škola nebo zaměstnavatel označen ** se budou prezentovat na letošním Veletrhu povolání Opava 2022. Bez ** vidíš další možnosti studování a zaměstnaní.

Školy

Zaměstnavatele